Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου 2013

Ὁ Ὅσιος Ἀθανάσιος ὁ Ἀθωνίτης καὶ τὰ αὐτοῦ θαύματα

 Ὁ Ὅσιος Ἀθανάσιος ὁ Ἀθωνίτης. Διὰ χειρὸς Κωνσταντίνου Κουτούμπα.

  Ὁ Ὅσιος Ἀθανάσιος ὁ Ἀθωνίτης. Διὰ χειρὸς Κωνσταντίνου Κουτούμπα. Λεπτομέρεια: Τὸ θαῦμα τῆς ἀναβλύσεως τοῦ ἐλαίου ὑπὸ τῆς Θεοτόκου τῆς Οἰκονομιτίσσης.

  Ὁ Ὅσιος Ἀθανάσιος ὁ Ἀθωνίτης. Διὰ χειρὸς Κωνσταντίνου Κουτούμπα. Λεπτομέρεια: Τὸ θαῦμα τῆς ἀναβλύσεως τοῦ ἁγιάσματος μεθ᾿ ὑποδείξεως τῆς Θεοτόκου.

Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 2013

Σπουδὴ στὸ ἔργο τοῦ ἱεροδιακόνου Ἀντωνίου Κρητὸς


Διὰ χειρὸς Κωνσταντίνου Κουτούμπα. Σπουδὴ στὴν εἰκόνα τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, ἀπὸ τὸ δωδεκάορτο τοῦ Ναοῦ του Χριστοῦ στὸ Κάστρο, ἔργο τοῦ ἱεροδιακόνου Ἀντωνίου Ἀγοραστοῦ τοῦ Κρητὸς. Ὁ Ἀντώνιος ἔζησε στὴ Σκόπελο ἀπὸ τὰ μέσα τοῦ 17ου ἕως τὶς ἀρχὲς τοῦ 18ου αἰ. Ἔργα του ὑπάρχουν τεθησαυρισμένα σὲ ὅλα τὰ νησιὰ τῶν Σποράδων.